عرشیا محمدی

(arsheaya@)

عرشیا محمدی

2 ساعت پیش و 42 دقیقه قبل

هیچ‌چیز نمی‌تونه مثِ "شک" علاقه‌را به
ویرانی‌بکشه، "می‌تونه"که شدیداً
اون‌رو نابود کنه و باور کنید که برای یک
رابطه‌خوب تنہا"علاقه معیار نیست‌آخه"
خیلی‌فاکتور رفتاری‌وجود داره که
می‌تونه نابود کنه رابطه‌ را حتی‌ اگه یک
علاقه قشنگ در میان‌ باشه. "پس خوبه"
پیش‌از ورود به‌ "علاقه رفتارت به"
زیبایی‌آدابِ برقرار بشه

عرشیا محمدی

2 ساعت پیش و 44 دقیقه قبل

و به جای‌این‌که دنبال‌ اون کسی‌باشی که
معیارات رو داشته باشه و اصلاً
اختلافی باهات نداشته باشه، اونی‌ُ پیدا
کن‌که تفاوت و"مشکلاتت رو بفہمه و به"
خوبی‌بتونه اونارو درک کنه‌و به
رابطه پُشت نکنه، کسی‌که تلاش می‌کنه
پیوندی‌رو که برقراره درست کنه اگر که
مشکلی‌احیاناً ایجاد بشه این‌ به
معنای‌زندگی‌واقعیه

عرشیا محمدی

2 ساعت پیش و 45 دقیقه قبل

و دشوارترین حالت پنہان‌کاری این‌است
علاقه‌ و دویت داشتنت‌را نسبت
به یک نفر پنہان کنی چون‌که اساساً یک
عشق، زمانی "می‌تونه به اوج، برسه که"
بشه به زبونش‌آورد و بشه کاملاً
اون‌رو گفت، وگرنه بی‌بہانه و خیلی‌زود
از دستت ،می‌رود و"تو می‌مونی و یک"
جہانی‌ که، برات می‌شه اندوه و
درد و مشکلاتِ بی‌اندازه

عرشیا محمدی

2 ساعت پیش و 49 دقیقه قبل

دوست داشتنت زوری‌نیست و کاملاً یک
اختیار پُشتِ آن‌نہادینه است، ابداً
اداری‌ نیست و ساعت کار ندارد و کاملاً
شبانه‌روز در جریانه"و خواب و خوراک"
نمی‌شناسه، یک بازی‌ است، که بلد
باید بود و قواعد خاصی‌دارد که می‌شه
اونہا رو رعایت کرد، "یک جہانی‌قشنگ"
َبَرپا کرد علاقه"یا هست یا نیست"
و اصلاً حد میانه ندارد

عرشیا محمدی

2 ساعت پیش و 50 دقیقه قبل

عشق‌و علاقه یک لحظه کشف داره‌و اگه
اون‌علاقه پایان‌بگیره و کاملاً برات
بی‌معنا بشه از یادآوری‌"اون ثانیه کشف"
شده نمی‌شه، آسان‌عبور کرد و زمانی که
برات مرور می‌شه قلبتُ خدشه‌دار
می‌کنه. این‌یک باور و یک حقیقته، اصلاً
نمی‌شه ثانیه "اون‌نگاه ابتدایی‌رو از یاد"
برد، چه کنارِت باشه‌و چه نه. ابتدا
خاطره می‌شه بعد درد

عرشیا محمدی

2 ساعت پیش و 51 دقیقه قبل

شاید در زندگی‌ هر انسانی‌جدایی‌و تَرک
کردن‌ اتفاق بیفته و باید با یک
منطقی‌ قشنگ با اون‌روبرو شد نه اینکه
وجودت بشه سراسر کینه "آخه اصلا و"
ابداً، نفرت نمی‌تونه، بہت کمک
کنه. انسان‌با یک حالی‌ خوب باید بتونه
حتی‌ جدایی‌ که "پیش‌ اومده فکر کنه"
و نباید با خود قہر کرد انتخابِ
"نادرست طبیعیه"

عرشیا محمدی

2 ساعت پیش و 52 دقیقه قبل

هیچ‌چیز نمی‌تونه مثِ "شک" علاقه‌را به
ویرانی‌بکشه، "می‌تونه"که شدیداً
اون‌رو نابود کنه و باور کنید که برای یک
رابطه‌خوب تنہا"علاقه معیار نیست‌آخه"
خیلی‌فاکتور رفتاری‌وجود داره که
می‌تونه نابود کنه رابطه‌ را حتی‌ اگه یک
علاقه قشنگ در میان‌ باشه. "پس خوبه"
پیش‌از ورود به‌ "علاقه رفتارت به"
زیبایی‌آدابِ برقرار بشه

عرشیا محمدی

2 ساعت پیش و 52 دقیقه قبل

سر بر سینه کسی‌ نہادن از زیباترین و به
واقع صمیمانه‌ترین رفتارهای‌تنانه
است، چون‌که سینه هرکس‌جعبه پاندورا
اوست جایی‌‌است که"موسیقی‌ و اسرارِ"
پنہانِ‌او را در خود جای‌داده است
بگذار سر به سینه من‌تا بشنوی آهنگی را
که‌اشتیاقِ دلی‌دردمند است بگذار سر به
سینه من‌که بگویمت اندوه‌چیست
و عشق‌کجا خلاصه شده

عرشیا محمدی

2 ساعت پیش و 53 دقیقه قبل

و به جای‌این‌که دنبال‌ اون کسی‌باشی که
معیارات رو داشته باشه و اصلاً
اختلافی باهات نداشته باشه، اونی‌ُ پیدا
کن‌که تفاوت و"مشکلاتت رو بفہمه و به"
خوبی‌بتونه اونارو درک کنه‌و به
رابطه پُشت نکنه، کسی‌که تلاش می‌کنه
پیوندی‌رو که برقراره درست کنه اگر که
مشکلی‌احیاناً ایجاد بشه این‌ به
معنای‌زندگی‌واقعیه

عرشیا محمدی

2 ساعت پیش و 53 دقیقه قبل

و دشوارترین حالت پنہان‌کاری این‌است
علاقه‌ و دویت داشتنت‌را نسبت
به یک نفر پنہان کنی چون‌که اساساً یک
عشق، زمانی "می‌تونه به اوج، برسه که"
بشه به زبونش‌آورد و بشه کاملاً
اون‌رو گفت، وگرنه بی‌بہانه و خیلی‌زود
از دستت ،می‌رود و"تو می‌مونی و یک"
جہانی‌ که، برات می‌شه اندوه و
درد و مشکلاتِ بی‌اندازه

ادامه... دوستان
 • Roya Arya
 • ندا محسنی
 • mina fasih
 • ❤_❤ .
 • زهرا سادات
 • ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁) sogand
 • Ruzgar .
 • نازنین naziii
 • ELHAM .BH
 • زهرا (ارشد سرای شادی)
 • ستاره :)
 • ستایش رمضانی فر
 • EveLina MN
 • najmeh razave
 • maryam0100 maryam.d
 • نـــدا دݪــدادڱــے
131 هواداران
بازدیدکنندگان