عرشیا محمدی

(arsheaya@)

عرشیا محمدی

13 ساعت پیش و 38 دقیقه قبل [خدا و عشق]

هیچکس را به زور عاشق نکنید
میدانِ جنگ که نیست
دوست داشتن است جانم!
اگر تو را بخواهد قطعا خودش
کنارت می ماند و تمامِ وجودش
می شود تو!
اگر هم دلش به بودن نباشد که
ناب ترین عاشقانه هایِ جهان هم
به پایش بریزی آدمِ
دوست داشتن نمی شود!
همیشه با جنبه ها را انتخاب کنید
بعضی ها با یک فدایت شوم
احساسِ بزرگی می کنند و
گند می زنند به تمامِ باورهایتان!
عشقِ یک طرفه فایده ندارد رفیق
فرض کن یک عمر درِ گوشِ کسی
بگویی دیوانه ات هستم
و سمعکش را نگذاشته باشد!

عرشیا محمدی

13 ساعت پیش و 40 دقیقه قبل [خدا و عشق]

هیچکس را به زور عاشق نکنید
میدانِ جنگ که نیست
دوست داشتن است جانم!
اگر تو را بخواهد قطعا خودش
کنارت می ماند و تمامِ وجودش
می شود تو!
اگر هم دلش به بودن نباشد که
ناب ترین عاشقانه هایِ جهان هم
به پایش بریزی آدمِ
دوست داشتن نمی شود!
همیشه با جنبه ها را انتخاب کنید
بعضی ها با یک فدایت شوم
احساسِ بزرگی می کنند و
گند می زنند به تمامِ باورهایتان!
عشقِ یک طرفه فایده ندارد رفیق
فرض کن یک عمر درِ گوشِ کسی
بگویی دیوانه ات هستم
و سمعکش را نگذاشته باشد!

  • بُشْرا . : (gol) (gol) (gol) تشکر که هستید

    8 ساعت پیش و 3 دقیقه قبل

عرشیا محمدی

13 ساعت پیش و 41 دقیقه قبل [خدا و عشق]

پایانِ هر قصه منم آغاز کارِ من نبود
پروانه ام به دور شمع پرواز کارِ من نبود
معجزه چشمای تو بود اعجاز کارِ من نبود
واسه تو میخوندم ولی آواز کارِ من نبود

عرشیا محمدی

13 ساعت پیش و 46 دقیقه قبل [خدا و عشق]

بعضی آدم‌ها عجيب دلنشين هستند ! اصلا آمده‌اند كه روی طاقچه‌ی دلتان اتراق كنند و گرم نگهش دارند.هوای دلت را شش دانگ دارند و انگار آرامش را در رگ‌هايت تزريق می‌كنند كه با يك بودنِ ساده ، كه با يك لبخند سبز ، كه با يك حواسم بهت هست ، هم دلت خوش می‌شود و چشمانت براق ! اين آدم‌های دلنشين در قلبت زندگی می‌كنند و شب و روز قهوه تلخ را سر می‌كشند كه نكند خواب ، چشمانشان را بدزدد و تنها شوی و بلرزد خانه‌ی احساست.

ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
158 هواداران