arsalan arsalan

(arsalanm@)

arsalan arsalan

3 هفته پیش و 2 روز قبل [بازنشر از Najva ..]

لبخند بزنید به تمامِ کسانی که فکر می کنند اگر نباشند
یک روز هم بدونِ وجودشان نمی توانیم به زندگیمان ادامه بدهیم!
به آنها نشان دهید که فلانی خوب نگاه کن حالا که نیستی من هنوز
هم نفس می کشم و محکم رویِ پاهایم ایستاده ام!
همیشه که نباید نازش را کشید هر دقیقه که نمی شود فدایش شد،باور کنید
بعضی ها به هیچ عنوان جنبه ی دوست داشتنِ زیادی را ندارند
بیشتر از بلیطشان که به آنها بها بدهید رفتارشان با شما عوض می شود
و می افتند به جانِ زندگیتان! دورِ اسمشان را خطِ قرمز بکشید و دیگر
اجازه ندهید که به لحظه هایتان نزدیک شوند! باید بدانند هر چه گفتند و سکوت کردیم
دلیلش این بوده که دوست نداشتیم خم به ابرویشان بیاید
و خدایی نکرده از دستشان بدهیم! بگذارید بفهمند که ما همه چیز را دیدیم
اما به روی خودمان نیاوردیم!

ادامه... دوستان
  • سکوت عشق
25 هواداران