ᵃʳᶻᵘ -

(ari83b@)

ᵃʳᶻᵘ -

2 روز پیش و 4 ساعت قبل
 • اغلب نمیدانم که آیا وجود دارم یا نه.
 • اغلب نمیدانم که آیا وجود دارم یا نه.

  • ᵃʳᶻᵘ - : خودت قشنگی.

   2 روز پیش و 4 ساعت قبل

  • خاطره ' ن : عکسش چه قشنگه. (ghalb)

   2 روز پیش و 4 ساعت قبل

  ᵃʳᶻᵘ -

  5 روز پیش و 6 ساعت قبل
 • عجالتا من هم دست و دلم پی کار نمی رود. روزها را به طور احمقانه ای به شب می آورم و شب هم احمقانه تر ا
 • عجالتا من هم دست و دلم پی کار نمی رود. روزها را به طور احمقانه ای به شب می آورم و شب هم احمقانه تر از روز می گذرد. از احوال بر و بچه ها خواسته باشی پناه بر خدا همه زنده اند و در کثافت خودشان غوطه ور می باشند.

  ᵃʳᶻᵘ -

  1 هفته و 2 روز قبل [آندرومدا.]

  روز رو زندگی میکنیم که به شب برسیم هوم؟

  • ᵃʳᶻᵘ - : :))))))

   5 روز پیش و 3 ساعت قبل

  • Sigurd _ : پففففف

   5 روز پیش و 3 ساعت قبل

  • ᵃʳᶻᵘ - : خود گفتی حساسی منم پاک کردم خب مرد.

   5 روز پیش و 3 ساعت قبل

  ادامه... دوستان
  • Arminator
  137 هواداران
  بازدیدکنندگان