طوفان آرامجو

(aramjo@)

طوفان آرامجو

5 ساعت پیش و 26 دقیقه قبل [♡هیلان♡]

روزی که نوشتی
زندگی یعنی "من _ تو" ،
به اندازه‌ی آن خطِ باریک و کوچک
دلتنگت شدم؛
و امروز
آن خط باریک
به اندازه‌ی خط کشی خیابان‌هاییست
که از تو دور شده‌ام...

ادامه... دوستان
 • Ali 013
 • رامین کامرانی
 • Amir Ali
 • سعید احمدی
 • ابوالقاسم کریمی
 • آرام جون
 • اسماعیل میرزایی
 • محیا عزیزی
 • رضا محبی
 • Saharbanoo ✔
 • تنهای شامگاهان
 • مهدی موسوی
 • Kimiya Tabatabaee
 • EveLina MN
 • عقاب طلایی
 • Arraz Arrazi
61 هواداران