• نُون - 1 هفته و 5 روز قبل

    :|من همیشه احساس میکنم کرونا دارم و تستا منفی در میاد!

  • Setare Hooshmandii 1 هفته و 4 روز قبل

    با وجودی ک بیمارستان میرفتم تا قبل عید ولی نگرفتم. آدم رعایت کنه نمیگیره

  • Mbina - 1 هفته و 4 روز قبل

    من سه بار فکر کنم. که از دو بارش کاملا مطمئنم و اون یک بار رو دکتر گفت اما تست ندادم.