• .. .. 2 هفته پیش, 1 روز

  کرده باشیمم نمیگیم..اعتراف به گناه خود گناهه

 • پنام © 2 هفته پیش, 1 روز

  گناه؟ نه. خطا چرا. یه کاری کردم دبیرستان. هنوز از خودم بدم میاد. میدونم اگر به شما هم بگم ازم بدتون میاد.

 • Sara Eti 2 هفته پیش, 1 روز

  هر وقت یکیو ناراحت میکنم حتی وقتی ازش خیلی بدم میاد همون لحظه عذاب وجدان میگیرم ی وقتایی گریمم میگیره و ی وقتایی در حالی که عذاب وجدان دارم به کارم ادامه میدم:/ جز اینا نه

 • Arezoo Sah 2 هفته پیش, 1 روز

  اره عه امروز چند شنبست
  اومدیم کلیسا
  پدر ایا خود نیز مرتکب گناه شده ای

 • Mbina - 2 هفته پیش

  گناهی که عذاب وجدان در پی داشته باشه؟ نه. مع‌الأسف از همه‌ی گناهام لذت بردم و می‌برم =)