• MiNaW _ 2 هفته پیش و 5 روز قبل

    اگ موحود بود میخاس من هنوزم مدیر گروع چرت اند پرت باشم خیخییخی

  • NO One 2 هفته پیش و 4 روز قبل

    واقعا حیف شد اون پست ها و تجربه های تالار پزشکی واقعا بی نظیر بود حیف و صد حیف..