• پنام © 2 هفته پیش و 6 روز قبل

    هیچ سالی از زندگیم رو به این تباهی نگذرونده بودم . . . منتظر بودم کرونا تموم بشه که نشد. از این به بعد کرونا باید منتظر شه من تموم شم. چون دیگه بُریدم

  • Sara Eti 2 هفته پیش و 6 روز قبل

    فیلم گوشی بخور بخواب...دیگه خودت اصن میدونی دیگه (البته نا گفته نماند قبل کرونا هم من همین بودم ولی خب اگه کلاسی جایی میخواستم برم میذاشتن برم)

  • Hony Jackson 2 هفته پیش و 5 روز قبل

    نقاشی نقاشی نقاشی نقاشی.... و این داستان ادامه دارد :))