گل همیشه بهار

(aliryas5@)

گل همیشه بهار

17 ساعت پیش و 9 دقیقه قبل

سبزیّ فلک ندیده هوشیار شویم
از خواب گران هماره بیدار شویم
میدان عمل اگر که گیریم به دست
مرحم به دل یار دلافکار شویم
رویای امل تا نکند غافلمان
تا عکس رخی ندیده بیمار شویم
در دفتر کائنات ثبت است اعمال
شهنه نزده بانگ، خریدار شویم
نقد است تن و جان به دمی نفروشیم
با صدقِ عمل کمینه بسیار شویم
از خلوتیان حال دلی را پرسیم
با بانگ اذان دو دیده بیدار شویم
یک توشه ز هر روی مهی برگیریم
ننموده سفر ز خود سبکبار شویم

۱۴۰۰.۰۸.۰۴. ۱۹:۴۶. "یسار"

گل همیشه بهار

1 روز و 18 ساعت قبل

من شباویزترین مرغ در این صحرایم
نشنود بار دگر هیچ کسی غوغایم
گر فلک باز دهد بال و پرم را امروز
بر بلندای سپهر دل خود عنقایم
میخوشم بر لب یاران حقیقی امروز
بر خُم یار پریچهره سهی صهبایم
می تراود ز دلم آتش ویرانگر اگر
غمزده از همه عالم این دنیایم
"رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون"
چه کنم، تا به سحر باز رسد شبهایم
سالکی بودم و عارف که مرا خرقه بسوخت
از نگاهی که بیفتاد بر آن لبهایم
خط سرخی که گشودی تو به لبخند خیال
در همه عمر خیالی شده این رویایم
شاد باش و غم دل با من بیچاره مگوی
که شود تیره از آن غم شب استرجایم


1400.08.04 12:57 "یسار"

گل همیشه بهار

2 روز پیش و 21 ساعت قبل

دل شعر غم انگیزد "آندم که حزین باشد"
"یک نکته از این معنی، گفتیم و همین باشد"
از لعل تو کی یابم، "انگشتری زنهار "
"صد ملک سلیمانم "کی زیر نگین باشد
"در کار گل و بلبل" آشفته دل خونین
"وان شاهد بازاری وین پرده نشبن باشد"

رخساره خونین یارم به خضاب افتاد
آندم که غم لیلی چون داغ نگین باشد
از مجمر دل آتش آندم به هوا بر خاست
کز هجر رخ شیرین فرهاد غمین باشد

بنواز ضعیفان را در وقت توانایی
در گردش گیتی، بس بالاو پسین باشد
"هر کو نکند فهمی " درد و غم یاران را
انسان نه بخوانیمش، حیوان کمین باشد

غمنامه فرهاد است این نغمه که می خوانم
از لعل لب شیرین، تلخیش چنین باشد
رخساره شده نیلی از ضربت هر سیلی
از داغ غم یاران، گر از ره کین باشد

۱۴۰۰.۰۸.۰۲. ۲۳:۵۱. "یسار"

گل همیشه بهار

2 روز پیش و 21 ساعت قبل

چون قوم خلج ادیب والا دارد
در دفتر شعر مصحف زیبا دارد
آن گوهر در دانه عربگل، گل ماست
در باغ ادب قامت رعنا دارد

۱۴۰۰.۰۸.۰۲. ۱۳:۴۱. "یسار"

گل همیشه بهار

2 روز پیش و 21 ساعت قبل

به جهان خرم از آنم چو تو مولا دارد
عاشقم بر همه عالم چو تو والا دارد
خرم از باد بهارم که شکوفا سازد
زندگی بخش جهان همچو مسیحا دارد
آن حبیبی که به عرش معتکف یزدان شد
همچو یوسف به رخش طلعت زیبا دارد
دست بر سوی فلک چون بگشاید به شبی
بر قمر معجزی از آیت موسی دارد
روشنی بخش دل مردم عالم گشته است
کوثری در بر خود حضرت زهرا دارد
آمده ختم رسل عالمیان را خرسند
در کف او مصحفی از خالق جانها دارد
کشتی نوح شده ناجی خلقی از یم
کشتی بحر نبی ناجی دنیا دارد
خرم آن روز که برقع ز رخش برگیرد
یار ما گلرخی از یوسف دلها دارد
سرو گر گشته مَثَل در قد و قامت در شعر
یار خوش قامت ما قامت رعنا دارد.
احمد است گوهر حق، کرده مصفّی دلها
مصطفی جان نبی حضرت مولا دارد.
او بود خُلق عظیمی که به عالم جان است
جان ما احمد حق، خلقت عظمی دارد
۱۴۰۰.۰۸.۰۲. ۱۳:۱۳. "یسار"

گل همیشه بهار

2 روز پیش و 21 ساعت قبل

آدمها در تنهایی هایشان بیشتر رشد می کنند تا در میان جمعrnتک درختها همیشه مقاوم ترند و در مقابل تند بادها ماندگار تر و با خشکسالی ها سازگار ترrnانگار راز جاودانگی در این عالم این نکته است ولی ما آدمها آن را دیر می فهمیمrn1400.08.01 14:01 "یسار"

گل همیشه بهار

2 روز پیش و 21 ساعت قبل

تو در آغوش قلبم جاودانی
به قلبم می دهی تو زندگانی
اگر چه گاه گاهی غافلم من
ولی زنده هماره در نهانی
امید وصل تو دارم همیشه
تویی مونس مرا در شادمانی
به غمها در کنارم دارمت جان
تویی جانم به گاه زندگانی
رفیقی و شفیقی و عزیزی
الهی در دلم شادان بمانی
امید وصل تو دارم هماره
بزرگی و عزیز و جاودانی

1400.08.01 13:00 "یسار"

گل همیشه بهار

1 هفته و 2 روز قبل

بر صبر گرفتارم و بر لطف امیدوار
یارب به چه رو، صبر بر آرم زغم یار
بر منظر چشمم همه صنع است و صفا لیک
در دل همه ماتم ز فراق غم دلدار
شوقی است مرا بر رخ ماهش همه ی عمر
بر هجر رخ ماه وشی دل شده بیمار
شالوده این زندگی پر ز فراقم
گردیده مرا حاصل عمری که شدم زار
از دیدن رویش به همان دم که سحرگاه
در وقت سجودم شده ام باز خریدار
من در طلبش راه بیابان بگرفتم
او در پس هجران شده بر باغ پدیدار
همچون گل سرخی است رخ ماه نشانش
گردیده رخم زرد ز هجران رخ یار
آسوده از آنم که غم نان خورم امروز
از عشق بنالم ، که داد از غم دلدار

1400.07.26 15:42 "یسار"

گل همیشه بهار

1 هفته و 2 روز قبل

آیا اسلام برای همه امور بشر پاسخ دارد؟

شهید مطهری:بعضی‌ها جمود به خرج می‌دهند، خیال می‌کنند که چون دین اسلام دین جامعی است، پس باید در جزئیات هم تکلیف معینی روشن کرده باشد. نه، اینطور نیست. یک حساب دیگری در اسلام است.

اتفاقاً جامعیت اسلام ایجاب می‌کند که اساساً در بسیاری از امور دستور نداشته باشد؛ نه اینکه هیچ دستور نداشته باشد، بلکه دستورش این است که مردم آزاد باشند و به اصطلاح تکلیفی در آن امور نداشته باشند.

از جمله حدیثی است به این مضمون: خدا دوست دارد در مسائلی که مردم را آزاد گذاشته است، مردم هم آزاد باشند؛ یعنی مسائل آزاد را آزاد تلقی کنند، از خود چیزی در نیاورند، آن را که رخصت است آزاد بدانند.

امیرالمؤمنین می‌فرماید: خدا یک چیزهایی را واجب کرده است، آنها را ترک نکنید، یک چیزهایی را هم ممنوع اعلام کرده است، به آنها تجاوز نکنید. خدا درباره بعضی از مسائل سکوت کرده است. البته فراموش نکرده، بلکه خواسته است که سکوت کند و بندگانش در آن مسائل آزاد و مختار باشند. در آنچه که خدا مردم را آزاد گذاشته است، شما دیگر تکلیف معین نکنید.

اسلام و نیازهای زمان، ج1، ص175

 • فرهاد واحدی : فرمایش شهید مطهری را از چند بُعد می توان بررسی نمود 1- بخاطر همین نظریان ایشان را شهید کردند. 2- عده ای در صورت قبول نصف و نیمه نظر شهید مطهری می گوید : چون مردم " عقل شان" نمی رسد پس خود را ولی مردم می دانند و به مردم ا

  1 هفته و 2 روز قبل

گل همیشه بهار

1 هفته و 2 روز قبل

برگی از یک نوشته


کشاورزان جنوب و نخل دار ها عادت خوبی دارند.نخلی را كه زیاد خوشه بدهد را عزیز، نمی دارند،تنبیهش میكنند.زخمش می زنند،
خوشه هایش را با بیرحمی تمام می برند. شاید بگویید: آخی طفلكی ها گناه دارند،بله سخت است اما باور كنید این كار لطف به درخت است،با خوشه های زیاد نخل مجبوراست انرژی اش را بین مثلا ده خوشه،تقسیم كند و محصول خرمایی است،با كیفیت متوسط و یا حتی ضعیف.اما نخلدار پنج خوشه را فدای پنج خوشه قوی ترمیكند،
و با قطع نصف خوشه ها انرژی و شیره درخت صرف پنج خوشه قوی تر میشود.حاصلش هم خرمایی میشود با كیفیت بالاتر و قیمت بیشتر.ما انسانها هم كاش همینطور باشیم. آدمهای اضافی و كارهای اضافی را كنار بگذاریم و شیره روح مان را، صرف آنهایی بكنیم كه ماندنی اند.و باعث انبساط خاطر ما میشن آدمهاى منفى كه باعث ازار ما هستند، حسودان و بخیلان و،و ٱونهایی كه مسبب رنج و ناراحتى ما هستند،عصاره وجودمان را مصرف می كنند و ضعیفمان میكنند.مراقب نخل وجودمان باشیم و خوشه های اضافی را با قاطعیت تمام قطع كنیم.هم خودمان تناورتر میشویم هم محصول مان شیرین تر و گوارا تر خواهد شد!❤⚘( بدون مخاطب خاص)

 • گل همیشه بهار : از ارسال نظر دقیق جناب واحدی سپاسگزارم اتفافقا قصدم از ارسال این پست بحث در این مورد هست. که کنکاشی بشود و حسن و عیب این کار مشخص گردد. بنده هم نظرم این است که این امر در مورد انسانها با این شدت نمی تواند اعمال شود. به

  1 هفته و 2 روز قبل

 • فرهاد واحدی : یادداشت به ظاهر خوبی است ، اما انسان نخل نیست . همین آدم های به ظاهر کنار گذاشتنی ، بستگان و آشنایان و اقوام ما هستند . آیا می توانیم ( اگر هم بخواهیم) کنار بگذاریم؟

  1 هفته و 2 روز قبل

ادامه... دوستان
 • SHiva MH
 • سیدجواد حسینی
 • ّfatemeh karimi
 • زیر سایه اقاست ماجده
 • bahar narenj
 • مهرتن مهرانی
 • nima samavi
 • اَرشــــــــا BINAM
 • ملکه جون
 • مروارید درخشان
 • Roya ^^
 • مهدی بیخیال
 • ; (
 • R .
 • پیام ⭐♥️
 • حمیدرضا عزیزی
66 هواداران