علیرضا تهرانی

(alireza.adl@)

علیرضا تهرانی

20 ساعت پیش و 45 دقیقه قبل [بازنشر از عاطفه.۶۱ .ش]

یاد بگیریم از محبت
دیشب پدر نگوییم در حضور کسی
که پدرش در آغوش خاک آرمیده است...

یاد بگیریم از آغوش گرم مادر
نگوییم در حضور کسی که
مادرش را فقط در خواب میتواند ببیند ...

یاد بگیریم اگر به وصال
عشقمان رسیدیم، میان انبوه جمعیت
کمی دستانش را آهسته تر بفشاریم،
شاید امروز صبح کسی در
فراق عشقش چشم گشوده باشد ...

یاد بگیریم اگر روزی از خنده
فرزندمان به وجد آمدیم، شکرش
را در تنهاییمان به جا آوریم
نه وصف خنده اش را درجمع ...
شاید کسی در حسرتش روزها را میگذراند...

یاد بگیریم
آهسته تر بخندیم، شاید کسی
غمی پنهان داردکه فقط خدا میداند...

 • علیرضا تهرانی : برقرار باشید

  20 ساعت پیش و 37 دقیقه قبل

 • نا ... : لایککک

  20 ساعت پیش و 37 دقیقه قبل

علیرضا تهرانی

1 روز و 16 ساعت قبل

دخترا و پسرا

 • علیرضا تهرانی : صد در نود

  1 روز و 16 ساعت قبل

 • شهرام نادری : زدی ب هدف (khandeh)

  1 روز و 16 ساعت قبل

ادامه... دوستان
 • تارا قاضی زاده
 • Fatemeh ..
 • sh 60
 • مریم مریمی
 • ایران من
 • سروناز ✍️
 • شیرین عادل
 • مینا ؛
 • ستایش حسنی
 • خاکباز -
 • زیر سایه اقاست ماجده
 • الهه حسنی
 • آرزو بیرانوند
 • ............. ......
 • sara mir
 • پریناز ناز
222 هواداران