.A .

(aliafshar@)

.A .

14 ساعت پیش و 47 دقیقه قبل

گفتی بیا،گفتم کجا؟ گفتی میان جان ما
گفتی مرو.گفتم چرا؟ گفتی که میخواهم تورا
گفتی که وصلت میدهم.جام الستت میدهم
گفتم مرا درمان بده. گفتی چو رستی میدهم
گفتی پیاله نوش کن. غم در دلت خاموش کن
گفتم مرامستی دهی،با باده ای هستی دهی
گفتی که مستت میکنم،پر زانچه هستت میکنم
گفتم چگونه از کجا؟ گفتی که تا گفتی خودآ
گفتی که درمانت دهم. بر هجر پایانت دهم
گفتم کجا،کی خواهد این؟گفتی صبوری باید این

 • Fatemeh mori : (gol) (gol)

  14 ساعت پیش و 5 دقیقه قبل

 • .A . : سپاس از توجه و مهرت... (gol)

  14 ساعت پیش و 6 دقیقه قبل

 • Fatemeh mori : چه زیبا (gol)

  14 ساعت پیش و 11 دقیقه قبل

.A .

1 روز و 13 ساعت قبل
 • رک بگویم... از همه رنجیده ام!
از غریب و آشنا ترسیده ام
با مرام و معرفت بیگانه اند
من به هر ساز ی
 • رک بگویم... از همه رنجیده ام!
  از غریب و آشنا ترسیده ام
  با مرام و معرفت بیگانه اند
  من به هر ساز ی که شد رقصیده ام
  در زمستانِِ سکوتم بارها...
  با نگاه سردتان لرزیده ام
  رد پای مهربانی نیست...نیست
  من تمام کوچه را گردیده ام
  سالها از بس که خوش بین بوده ام...
  هر کلاغی را کبوتر دیده ام
  وزن احساس شما را بارها...
  با ترازوی خودم سنجیده ام
  بی خیال سردی آغوشها...
  من به آغوش خودم چسبیده ام
  من شما را بارها و بارها...
  لا به لای هر دعا بخشیده ام
  مقصد من نا کجای قصه هاست
  از تمام جاده ها پرسیده ام
  میروم باواژه ها سر میکنم
  دامن از خاک شما بر چیده ام
  من تمام گریه هایم را شبی...
  لا به لای واژه ها خندیده ام
  فریدون مشیری

  • Saharbanoo ✔ : (mosbat) (mosbat)

   1 روز و 13 ساعت قبل

  .A .

  2 روز پیش و 14 ساعت قبل

  منم که شهره شهرم به عشق ورزيدن
  منم که ديده نيالودم به بد ديدن
  وفا کنيم و ملامت کشيم و خوش باشيم
  که در طريقت ما کافريست رنجيدن
  به پير ميکده گفتم که چيست راه نجات
  بخواست جام مي و گفت عيب پوشيدن
  مراد دل ز تماشاي باغ عالم چيست
  به دست مردم چشم از رخ تو گل چيدن

  .A .

  2 روز پیش و 16 ساعت قبل
 • پنجشنبه و
یاد آدم های رفته
پنجشنبه و
عکس های یادگاری
دلتنگی های اجباری
پنجشنبه و
دوست داشتن ها
 • پنجشنبه و
  یاد آدم های رفته
  پنجشنبه و
  عکس های یادگاری
  دلتنگی های اجباری
  پنجشنبه و
  دوست داشتن های زیاد
  پنج شنبه و فاتحه و صلوات
  روحشون شاد

  • .A . : مخلصیم ..روح همه رفتگان شاد و یادشان گرامی...

   2 روز پیش و 16 ساعت قبل

  • Amir Ali : روحشان شاد یادشان گرامی (ghalb)

   2 روز پیش و 16 ساعت قبل

  .A .

  3 روز پیش و 17 ساعت قبل

  ﮐﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻭ می شکست
  ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ !
  ﮐﺎﺵ می شد ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻥ
  ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ !!!
  ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
  ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
  ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ
  ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ
  ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪگی
  ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺏ ﺑﻨﺪﮔﯽ
  ﮐﺎﺵ می شد ﮐﺎﺵ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ
  ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ
  ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ
  ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮد..
  ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ
  ﻻﺍﻗﻞ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ
  ﺳﺎﻋﺘﻢ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪ ﻭ ﻣﻦ
  ﺑﺮﺗﻨﻢ ﻣﯿﺸﺪ ﮔﺸﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﻫﻦ
  ﺁﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ، ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺁﺏ
  ﭘﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺍﺏ
  ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ
  ﺩﻝ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
  ﻋﻤﺮ ﻫﺴﺘﯽ ، ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ
  ﺣﯿﻒ ﻫﺮﮔﺰﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ! !

  نمی دانم تو می دانی دل من در هوای دیدنت بی تاب گردیده؟
  سراپای وجودم در فراغت آب گردیده؟
  نمی دانم تو می دانی زهجرت دیدگانم همچو دریایی زخون گشته؟
  غم و دردم فزون گشته، و از تب در میان بسترم چون شمع می سوزم
  برای دیدن رویت دو چشم اشکبارم را به روی ماه می دوزم
  و با او از غم و رنج درونم راز می گویم
  نمی دانم تو می دانی که من اینک درون بستر خود سخت می گریم
  و اکنون در فضای خاطرم پیچیده عطر جانفزای خاطرات تو
  کنون با خاطرات عشق شیرینت چه زیبا عالمی دارم
  ولی بی تو عزیز من چه جانفرسا غمی دارم
  هنوز آوای تو در گوش جانم سخت می پیچد
  نگاه آشنایت در نگاهم گرم می خندد و می گرید دل دیوانه ام امشب
  دل حسرت کشم با شادی و عیش وطرب بیگانه است امشب
  و اکنون من درون بستر خود با غم هجران در آغوشم
  و از دوری تو چون مرغی بی آشیان ، حیران و سرگردان
  و بار اندوهی افتاده بر دوشم
  کنون تنها تورا خواهم تورا...
  زیرا تو دنیای خوش جاوید من هستی...
  شکوفا غنچه امید من هستی...

  ادامه... دوستان
  • شهرام ایران منش
  • محسن نظری
  • شایلی ...
  • فرشته*ققنوس عشق* .
  • سروناز ✍️
  • mohamad mohamadi
  • یزدان ماماهانی
  • رضـــــــا ...
  • احسان رحیمی
  • Shaadi_95 نوری
  • بهنام دان
  • جمشید .
  • R.min E
  • مریم مدیرسرای شادی
  • karim56 .
  • Rahil _
  120 هواداران