Azra M.v

(a.m.v@)

سلام
من هم از امروز عضوی از محفل هستم.

 • Desert Rose : خوش اومدی آبجی عذی دعوتی گروهم یاد نکنی

  5 ماه پیش

 • Azra M.v : مرسی جناب

  5 ماه پیش

 • VAHID NN : سلام خوش اومدی محبوب شدی آذر عزیز

  5 ماه پیش

زن
شعر است!
فروغ است! پروین است!
ناز کردنش! راه رفتنش ، خندیدنش
حتی
اشکی که به دروغ می ریزد
بی ادعا شعر است..!
وای که اگر عاشق هم باشد...!

روز زن بر مادران و زنان سرزمینم وگروه سرای شعر مبارک. ..

...
مردی که عاشقش شدم
با اسب سفید قصه ها نیامد
با قلبی پاک و چشمانی مهربان آمد
وقتی آمد سیاهی شب ترک خورد
و سفیدی روز چشمانم را نوازش کرد
قلبم به قلبش پیوند خورد
و آغوش امنش پناهگاهم شد
دیوانه ی لبخندش شدم
و دستانم را به دستانش سپردم
دلگرم به گرمی دست هایش شدم
و روحم را نیز به او سپردم
من عاشقش شدم
و فهمیدم که عاشقی
به اسب سفید قصه ها نیست
هر جا که دلت گرم شد
آنجا عاشق شده ای

ادامه... دوستان
 • هوشنگ فخار
 • Desert Rose
 • امیر قاسمی
13 هواداران