ژینا _

(10cclove@)

ژینا _

1 روز و 16 ساعت قبل

در شبِ کوچکِ من.. افسوس
باد با برگِ درختان میعادی دارد ..
در شب ِ کوچکِ من دلهُره ی ویرانیست ..
گوش کن ..!
وزشِ ظلمت را میشنوی؟...

ژینا _

4 هفته پیش
 • سفر حجمی در خطِ زمان
و به حجمی خط خشكِ زمان را آبستن كردن
حجمی از تصويری آگاه
كه ز مهمانیِ يك آين
 • سفر حجمی در خطِ زمان
  و به حجمی خط خشكِ زمان را آبستن كردن
  حجمی از تصويری آگاه
  كه ز مهمانیِ يك آينه بر می‌گردد ..
  و بدين‌سان است
  كه كسی می‌ميرد؛
  و كسی می‌مانَد ..!
  "فروغ"

  • ژینا _ : سپاس ...

   6 روز پیش و 20 ساعت قبل

  • سیسلانگو 3T : چه شعر و نقاشی قشنگی

   1 هفته

  ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
  200 هواداران