پخش زنده

  • بهش گفتم حوصله ندارم، امشب نریم بیرون تورو هم بی حوصله میکنم، کسل میشی، گفت نه من میام پیشت نمیزارم با این حال تنها باشی، دو تایی اصلا خسته و بی حوصله میشیم خوبه ؟؟ بعضی وقتا نیازی به دوستت دارم نیست، جایگزین قشنگ تری وجود داره:)

    دلبر از ما به صد امید ستد اول دل ظاهرا عهد فرامش نکند خلق کریم غنچه گو تنگ دل از کار فروبسته مباش کز دم صبح مدد یابی و انفاس نسیم فکر بهبود خود ای دل ز دری دیگر کن درد عاشق نشود به به مداوای حکیم

    وقتی می بینید که در احساسات منفی غرق شده اید؛ می توانید خیلی ساده از آن خارج شوید. کافی است به یک چیز زیبا فکر کنید یا مشغول کاری زیبا شوید و وقتی به این روش عادت کنید؛ زودتر از چیزی که فکر می کنید خالق زندگی خود خواهید شد. "در هیچ بازی برنده نمی شوید، مگر آن که آماده ی بُـرد باشید. "