پخش زنده

  • هر شب قبل از خواب، بى آنكه با خبر باشى، جولان ميدهى در خيالم گاه با لبخندى گوشه ى لب گاه با اشكى سرازير از گونه به هر جان كندنى شده، خودَت را نه خيالت را حبس ميكنم در خوابم!⁦◉‿◉⁩