پخش زنده

سیدجواد حسینی

5 دقیقه پیش [محفل خوبان]
  • تَر كنى لب را، برايت بوسه ها جان میدهند ????امر امرِ توست ، لبهايت چه فرمان میدهند؟ ❣هيـچ میدانى چگونـه، دوست تر میدارمت ????لحظه اى كه چشمهايت، بوى باران میدهند ❣بی تو من دلتنگ هستم باتو بس دلتنگ تر ????بادبان ها بيشتر دل را بـه طوفان مى دهند #محمود_صادقی

  • متن قشنگیه، ارزش تا آخر خوندنو داره : ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻴﭻ آدمى ﻧﺸﻮ ﻭ ﺯﻳﺮ ﻭ ﺭﻭﺵ نکن ،حتى ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻨﺖ ! ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﻢ که ﺑﻴﻞ ﺑﺰنى ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻪ کرم ﺗﻮﺵ ﭘﻴﺪﺍ میکنی ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ کسی ﺣﺴﺎﺩﺕ نکن ﺑﺨﺎﻃﺮ نعمتی که خدا به ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ... زیرا ﺗﻮ نمیدانی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭼﻪ چیزی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ... ﻭ غمگین ﻣﺒﺎﺵ ﻭقتی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ چیزی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺖ ... ﺯيرا ﺗﻮ نمى دانى ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭼﻪ چيزى ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ... " همیشه شاکر ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﮕﻮ : خدایا ﺷﻜﺮ "