آرش Qp

(-arash@)
 • اینجا نفس کشیدن چقدر سخت شده است شب می خوابیم و به صبح امیدی نیست… اینجا درد، تیتر اول روزنامه هاست
 • اینجا نفس کشیدن چقدر سخت شده است شب می خوابیم و به صبح امیدی نیست… اینجا درد، تیتر اول روزنامه هاست و غم، موضوع اخبار و رسانه ها و چقدر زمین آرزوی مرگ ما را در سر دارد و زمان بی رحم شده است.

  گفت:«خونه همون جاییه که قلبت اونجاس». قلب من روی نیمکتای آبی متروی تآتر شهر جا موند، وقتی کنارم نشسته بودی و هر قطاری که میومد ازت میخواستم:«میشه با بعدی بری؟». نیمکتای آبی ایستگاه تآتر شهر خونه ی من بود

  ادامه... دوستان
  • -ElnaZ -
  • محیا ...
  30 هواداران
  بازدیدکنندگان