ورود کاربران
فراموشی رمز
    عضویت

یزدان ماماهانی

1 ساعت و 15 دقیقه قبل
 • زنـدگی نـابـود و عمـر بـربـاد و جـان بـیمـار گشت
سرنوشت ویران‌ و وقت بیـسود و تن تیمار گشت

جبـر
 • زنـدگی نـابـود و عمـر بـربـاد و جـان بـیمـار گشت
  سرنوشت ویران‌ و وقت بیـسود و تن تیمار گشت

  جبـر و ظلم بر مـسنـد و دسـتگاه قـدرت پا نـهاد :
  اخـتـیـار چـون بـرده ؛ زیـر سلـطـهٔ اجـبـار گـشـت

  روی اقـیـانـوس بــیــداد ..؛؛ کــشـتــی آزادگــی :
  بـا شـکاف بـی‌مـهـار و غـرقـه بــرخــوردار گـشـت

  دست کـشیدیـم و نـوازش بـر سـر گـربـه صـفـت :
  خُلـق و خـوی گـرگ پیـدا کـرد و پاچه‌خوار گشت

  گـلّـهٔ گـوسفـنـد و آغــل را سـپـردیـم بــر شـغـال !
  اعــتـبـار دادیـم بــر دزد و خــزانــه دار گــشـت !!

  آب دادیــم ؛ بـیـخ و بُـن پـای درخــتـی بـی‌ثــمــر
  جـای سـایـه گـستــرانـی ، چـوبـه‌هـای دار گـشـت

  دُم تـکان مـیداد با یک اسـتخـوان تـازی سـرشـت
  از محبـت دست کـشیدیـم ، بی‌محـابـا هـار گشت

  بـی کـلاه چـرب زبـان خـنـده رو بـا مـا نـشـسـت :
  یا کـلاه بـر سـر گـذاشـت و یا کـلاهـبـردار گـشـت

  حـاصـل مــا بـا ریـال‌ اسـت و مـخـارج بـا دلار ..!
  زندگی در قرن بیست و یک‌ چـنان دشـوار گـشت

  مـرگ بـر اِفـلـیـج ذهـنـی ؛ داد شـعـار مـرگ بـر ..!
  خوار شمردش دیگران و عاقبت خود خوار گشت

  نـنــگ بــر نــادان نـا آگـاه خــفـتــه در خــیـال ..؛؛
  صد درود بر هوشیار کز خـواب جهل بیدار گشت

  #خفتگان‌ />
  #یزدان_ماماهانی
  #سـرایـش۱_۳_۱۴۰۱

  271 کاربران آنلاین
  • KAREN T.M

   شناسه: karen-2

   محبوبیت: 859 ♥

  • کیوان فرهادی

   شناسه: komazhin

   محبوبیت: 40 ♥

  • آرزو محمدی

   شناسه: arazo

   محبوبیت: 176 ♥

  • sara khanom

   شناسه: sara-khanom

   محبوبیت: 29 ♥

  • مهتاب *

   شناسه: mahhhtab

   محبوبیت: 283 ♥

  • tabasoom27 .

   شناسه: tabasoom27

   محبوبیت: 113 ♥

  • A R I -

   شناسه: aryna

   محبوبیت: 631 ♥

  • ღ مهسا ღ

   شناسه: mahssa

   محبوبیت: 263 ♥

  • علی مردان

   شناسه: ali1355

   محبوبیت: 140 ♥

  • مهدی بیخیال

   شناسه: ahura

   محبوبیت: 249 ♥

  • محمد علی

   شناسه: maziar6031

   محبوبیت: 710 ♥

  • Najva ..

   شناسه: najva98

   محبوبیت: 26 ♥

  • الناز نیلی

   شناسه: elinili

   محبوبیت: 78 ♥

  • مریم السادات نیلی

   شناسه: maryam-nili

   محبوبیت: 61 ♥

  • Saeed setarehee

   شناسه: saeed62

   محبوبیت: 70 ♥

  • Arezoo Sah

   شناسه: arezoo

   محبوبیت: 335 ♥